Novinky

Rokovanie so zástupcami VšZP,a.s.

SAJCH presadzuje zmenu odborného usmernenia a výšku úhrad.

19. februára 2015 sa zástupcovia výboru SAJCH, JUDr. Eva Vidová a MUDr. Štefan Zelník stretli na rokovaní so zástupcami VšZP, a.s. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie návrhu na nové odborné usmernenie, ktoré by malo upraviť tak všeobecné podmienky pre poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ako aj úpravy v zozname výkonov zaradených do zoznamu výkonov jednodňovej chirurgie. Súčasne SAJCH predložila požiadavku na navýšenie úhrad za výkony poskytované zariadeniami jednodňovej chirurgie na úroveň úhrad, ktoré za tieto výkony VšZP, a.s. hradí  lôžkovým zariadeniam.

comments powered by Disqus All news