Novinky

SAJCH začala rokovania so zdravotnými poisťovňami

Zástupcovia výboru SAJCH začali rokovania s jednotlivým zdravotnými poisťovňami. Predmetom rokovania je dorovnanie výšky úhrad za jednotlivé výkony jednodňovej chirurgie na úroveň úhrad za tieto výkony v lôžkových zariadeniach. Prvé stretnutia so zástupcami zdravotných poisťovní UNION a VšZP už prebehli, v piatok 18,3. 2016 bude prvé rokovanie so zdravotnou posťovňou Dôvera.

SAJCH vo februári upozornila zdravotné poisťovne na diskriminačný postup voči poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti - jednodňovej chirurgie. Vedenie SAJCH požiadalo zdravotné poisťovne o odstránenie diskriminačného správania sa voči poskytovateľom tejto formy zdravotnej starostlivosti a súčasne aj začalo rokovania o urýchlenie nápravy.

comments powered by Disqus Všetky aktuality