Novinky

Úspešné rokovanie s VšZP,a.s.

Od 1. apríla pozitívne správy pre jednodňovku

Zástupcovia výboru SAJCH  vyrokovali s najväčšou zdravotnou poisťovňou navýšenie úhrad za výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti (jednodňovej chirurgie). Do konca roka 2016 sa navýšia úhrady nelôžkovým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na úroveň 90% z výšky úhrad lôžkových poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, pričom toto navýšenie bude realizované v 2 etepách.

V 1. etape od 1.apríla 2016 dôje k navýšeniu o 40% cenového rozdielu a od 1.11. 2016 o zvyšných 60% cenového rozdielu. Súčasne od 1. apríla VšZP,a.s. navýši poskytovateľom mesačný finančný limit o 10%.  Ďalšie rokovania sa uskutočnia v mesiacoch september-október 2016.

Za výbor SAJCH sa rokovaní zúčastnili predsedníčka SAJCH JUDr. Eva Vidová, podpredseda SAJCH MUDr. Štefan Zelník a člen výboru SAJCH MUDr. Marián Kováč.

comments powered by Disqus Všetky aktuality