Novinky

SAJCH ukončila rokovania so zdravotnými poisťovňami

Zdravotné poisťovne akceptovali požiadavky SAJCH

Zástupcovia výboru SAJCH ukončili rokovania o nediskriminácii poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti - jednodňovej chirurgie vo výškach úhrad za poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Od mája 2016 sme dosiahli čiastočné navýšenie výšky úhrad so zdravotnou poisťovňou Dôvera, s tým, že ceny sú dohodnuté do konca septembra 2016.

Rokovania sme dnes, t.j. 20. mája 2016  ukončili aj so zdravotnou poisťovňou UNION, ktorá upraví výšku úhrad pre nelôžkových poskytovateľov jednodňovej  chirurgie od 1. júna 2016.

Ďalšie rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami začnú opäť v septembri 2016, kedy by sme sa mali dohodnúť na nových cenových podmienkach od 1.10. 2016.

Veríme, že od septembra 2016 sa naplní náš zámer, t.j. aby nelôžkové pracoviská - poskytovatelia jednodňovej zdravotnej starostlivosti neboli diskriminované vo výške úhrad oproti lôžkovým poskytovateľom tejto formy zdravotnej starostlivosti.

comments powered by Disqus Všetky aktuality