Novinky

Potrebuje Slovensko jednodňovú chirurgiu?

II. okrúhly diskusný stôl 3. júna v Bratislave

Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie organizuje 3. júna 2016, v Holiday Inn v Bratislave od 9,.00 hod.  II. okrúhly diskusný stôl na tému: "Potrebuje Slovensko jednodňovú chirurgiu?".

Akcie sa zúčastnia zástupcovia poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, pozvaní sú aj uzástupcovia MZ SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zástupcovia médií.

Veríme, že diskusia odborníkov z tejto oblasti bude nielen zaujívamá, ale prinesie aj nové riešenia na najbližšie obdobie.

Ak by ste mali záujem o účasť na tejto akcii, môžete sa prihlásiť do 25.5. mailom na: vidova@cmo.sk.


comments powered by Disqus Všetky aktuality