Novinky

SAJCH žiada o pomoc zdravotné poisťovne aj štát

Predsedníčka SAJCH Eva Vidová dňa 18.3. 2020 listom požiadala všetky zdravotné poisťovne, Úrad vlády SR aj MZ SR o kompenzáciu ekonomických dôsledkov koronavirusu pre všetkých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti (jednodňovej chirurgie).

Pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 113 z 15.03. 2020 a opatrenia MZ SR zo dňa 18.03. 2020 zrušili a odložili všetky plánované operácie a vyšetrenia, ktoré predstavujú takmer 100 % výkonov a pracujú iba v obmedzenom režime tak, aby zabezpečili neodkladnú starostlivosť prevažne o pacientov v pooperačnom období.

Výpadok príjmov poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní významne ohrozí v nasledujúcich mesiacoch nielen naše fungovania, ale aj existenciu.

Našou požiadavkou je kompenzácia vo výške primernej mesačnej platby každej zdravotnej poisťovne za výkony za predchádzajúcich 12 mesiacov  a to za každý mesiac trvania tejto situácie.

Veríme, že toto nepriaznivé obdobie sa nám podarí vydržať a urobíme všetko preto, aby sme to zvládli. Zvládneme to!

comments powered by Disqus Všetky aktuality