Členovia SAJCH

ČísloNázov zariadeniaAdresa
01. Chirurgické centrum Kozia 17, 811 03 Bratislava
02. Gynekologické centrum, s.r.o. Starohájska 2, 917 01 Trnava
03. MEDILUX s.r.o. Šafárikova 447/20, 924 01 Galanta
04. ISCARE a.s. Šuleková 20, 811 06 Bratislava
05. Robin Look, s.r.o. Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava
06. ORL klinika, s.r.o. Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica
07. ŽILPO, s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
08. MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o. Pod Párovcami 5190/3C, 921 01 Piešťany
09. Gynpor, s.r.o. SNP č. 9, 962 31 Sliač
10. Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o. Jarmočná 15, 949 01 Nitra
11. CIBAMED Prievidza, s.r.o. zdrav. stred. Gorkého 1, 971 01 Prievidza
12. KEHER-Chirurgické centrum, s.r.o. Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom
13. VIKOM, s.r.o. Vysokoškolákov 1, 010 08 Žilina
14. CHIRDIA, s.r.o. M.R.Štefánika 55/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
15. EUROMED, s.r.o. Krátka 1, 811 03 Bratislava
16. MINAS, s.r.o.

Cesta k nemocnici, 974 01 Banská Bystrica

17. MANUS-MED, s.r.o. Závodníka 41, 971 01 Prievidza
18. GPN, s.r.o. Partizánska 27, 811 03 Bratislava
19. SAGAX, s.r.o. Hlavná 58/A, 929 01 Dunajská Streda
20. SPORTCLINIC, s.r.o. Černyševského 14, 851 01 Bratislava
21. Nemocnica Zdravie, s.r.o. Pod Lachovcom 55, 020 01 Púchov
22. Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
23. Jednodňová zdravotná starostl. Poliklinika Pro Care ul.J.Pavla II. č.5, 040 23 Košice
24. Nemocnica s polikl. Ilava Štúrova 3, 019 01 Ilava
25. Xenox SK, s.r.o. Vyšná úvrať 1884/13, 040 11 Košice
26. CS-SALVUS, s.r.o. Batovská cesta 6023/13, 934 01 Levice
27. Ústav lekárskej kozmetiky Kozia 17, 811 03 Bratislava
28. NeoVízia, s.r.o.
Očná klinika
Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava
29. Očné centrum Sokolík, s.r.o. Poliklinika JUH, Halalovka 63, 911 08 Trenčín
30. Avelane, s.r.o. Krčmáryho 2b, 949 01 Nitra
31. Očné centrum, s.r.o. Špačince č. 537
32. 3F, s.r.o. Toryská 1, 040 01 Košice
33. Poliklinika Terasa , s.r.o. Toryská 1, 040 01 Košice
34.

Diamond medical-centrum JZS

J. Kráľa 3, 940 01 Nové Zámky

35. UVEA Klinika, s.r.o. Zelená 1A, 036 01 Martin
36. IMEA-CC, s.r.o. Toryská 1, 040 17 Košice
37. CMO, s.r.o. P. Mudroňa 39, 955 01 Topoľčany
38. HEKOL, s.r.o. NZZ, Koceľova 29, 949 01 Nitra
39. NoZuNo, s.r.o. Alekšovo nábrežie 10, 040 01 Košice
40. ARTHROMED, s.r.o.

Ul. Blažeja Bullu 4828/15, 036 01 Trenčín

41. Shams, s.r.o.

Cesta k nemocnici, 974 01 Banská Bystrica

42. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, n.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava