Riadni členovia SAJCH

ČísloNázov zariadeniaAdresaMeno
01. Chirurgické centrum Kozia 17, 811 03 Bratislava MUDr. Vojtech Lazar
02. Gynekologické centrum, s.r.o. Starohájska 2, 917 01 Trnava MUDr. Peter Eliáš
03. Andrologická ambulancia Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica MUDr. Ivan Kubiš
04. ISCARE a.s. Šuleková 20, 811 06 Bratislava Doc.MUDr. Jozef Války, CSc.
05. Robin Look, s.r.o.
Centrum mikrochirurgie oka
Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava JUDr. Eva Vidová
06. ORL klinika, s.r.o. Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica MUDr. Marián Kováč
Ing. Jana Babálová
07. ŽILPO, s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
08. MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o. Pod Párovcami 5190/3C, 921 01 Piešťany MUDr. Martin Mrázik
09. Gynpor, s.r.o. SNP č. 9, 962 31 Sliač MUDr. Ján Galád
10. Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o. Jarmočná 15, 949 01 Nitra MUDr. Jozef Maďar
11. CIBAMED Prievidza, s.r.o. zdrav. stred. Gorkého 1, 971 01 Prievidza MUDr. Ladislav Babiak
12. I. chirurgická ambulancia Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom MUDr. Ján Keher
13. VIKOM, s.r.o. Vysokoškolákov 1, 010 08 Žilina MUDr. Mária Molnárová
14. CHIRDIA, s.r.o. M.R.Štefánika 55/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou MUDr. Dušan Gyuttment
15. EUROMED, s.r.o. sídlo: Krátka 1, 811 03 Bratislava
NZZ: DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
MUDr. Vladimír Cingel
16. Sanatórium Helios SK, s.r.o. Daniela Michaelliho 2, 036 01 Martin MUDr. Roman Prídavka
Doc. MUDr. Stanislav Tomáš
17. MANUS-MED, s.r.o. Závodníka 41, 971 01 Prievidza MUDr. Jaroslav Cigaňák
18. GPN, s.r.o. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava MUDr. Vladimír Cupaník
19. SAGAX, s.r.o. Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda MUDr. Anton Orbán
20. SPORTCLINIC, s.r.o. Černyševského 14, 851 01 Bratislava
21. Nemocnica Zdravie, s.r.o. Pod Lachovcom 55, 020 01 Púchov MUDr. Oto Smatana
22. Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku Huncovská 42, 060 01 Kežmarok MUDr. Štefan Volák
23. Jednodňová zdravotná starostl. Poliklinika Pro Care ul.J.Pavla II. č.5, 040 23 Košice MUDr. Vladimír Medvecký
24. Nemocnica s polikl. Ilava Štúrova 3, 019 01 Ilava MUDr. Juraj Šebík
25. Xenox SK, s.r.o. Mikovíniho 46, 040 11 Košice MUDr. René Luca
26. CS-SALVUS, s.r.o. Kpt.Nálepku 32, 934 01 Levice MUDr. Zoltán Csendes
27. Ústav lekárskej kozmetiky Oddelenie plastickej chirurgie Tematínska 3, 851 05 Bratislava MUDr. Dušan Guba
28. NeoVízia, s.r.o.
Očná klinika
Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava Bc. Petr Kocian
MUDr. Josef Hycl, CSc.
29. Očné centrum Sokolík, s.r.o. Poliklinika JUH, Halalovka 63, 911 08 Trenčín MUDr. Ján Sokolík, CSc.
30. Avelane, s.r.o. Krčmáryho 2b, 949 01 Nitra MUDr. Daniel Mládek, PhD
31. Očné centrum, s.r.o. Špačince č. 537 MUDr. Jozef Horváth, PhD.; MUDr. Juraj Horváth
32. 3F, s.r.o. Toryská 1, 040 01 Košice MUDr. Alena Dabócziová
33. Poliklinika Terasa , s.r.o. Toryská 1, 040 01 Košice MUDr. Róbert Rapčan
34. Diamond Medical, s.r.o. Pod lipami 2, 942 01 Šurany MUDr. Dušan Foltín
35. UVEA Klinika, s.r.o. Zelená 1A, 036 01 Martin MUDr. Michal Králik
36. IMEA-CC, s.r.o. Toryská 1, 040 17 Košice MUDr. Norbert Torma, PhD.

Asociovaní členovia SAJCH

ČísloNázov zariadeniaAdresaMeno
01. NsP Zlaté Moravce Bernolákova ul., 953 01 Zlaté Moravce MUDr. Ján Horňák
02. HEKOL, s.r.o. NZZ, Koceľova 29, 949 01 Nitra MUDr. Miroslav Kozár
03. McM - neštátna chirurgická ambulancia Ľ.Podjavorinskej 34, 953 01 Zlaté Moravce MUDr. Jozef Mada
04. NZZ cievna chirurgia Rekreačná 2, 921 01 Piešťany MUDr. Tomáš Torma
05. Klinika plastickej chirurgie FN Ružinov FN BA Ružinovská 6, 826 06 Bratislava MUDr. Peter Chovan
06. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, n.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava MUDr. Miloslav Smetana