Predsedníčka výboru:

  • JUDr. Eva Vidová

Podpredseda výboru:

  • MUDr. Štefan Zelník

Členovia výboru:

  • MUDr. Ladislav Babjak
  • MUDr. Marián Kováč
  • MUDr. Vojtech Lazar

Predseda revíznej komisie:

  • MUDr. Jaroslav Cigaňák
  • Bc. Peter Kocián, člen revíznej komisie
  • MUDr. Jozef Babala, člen revíznej komisie