Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie
Kozia 17
811 06 Bratislava
tel.: +421 (0)2 436 354 29, +421 (0)2 436 354 34
fax: +421 (0)2 436 354 51
e-mail: sajch@sajch.sk, vidova@cmo.sk